vantaithanhan

vantaibinhduong

vantaimiennam

THU HỘ (COD)


  • Việc thu tiền diễn ra hằng ngày song song với việc giao hàng;
  • Công ty theo dõi và quản lý lái xế thu tiền hàng ngày;
  • Công ty chịu trách nhiệm về số tiền mà nhân viên lái xế đã thu;
  • Tiền thu hàng ngày thứ 2 đến thứ 6 sẽ chuyển khoản cho Khách hàng trước 9 giờ sáng ngày hôm sau. Riêng Thứ 7, chủ nhật sẽ được chuyển trước 9 giờ giờ ngày thứ 2.

 

 

THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP
THÀNH AN GROUP